53 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
CPU Intel Xeon E5 2696 V3
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E5 2683 V3
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E5 2673 V3
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E5 2670
Thêm vào giỏ
3,499,000₫
CPU Intel Xeon E5 2630 V4
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E5 2620 V4
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E5 1650 V3
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E3 1270 V6
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E3 1240 V6
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E3 1230 V6
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E3 1230 V5
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E3 1220 V6
Thêm vào giỏ
CPU Intel Xeon E3 1220 V5
Thêm vào giỏ
CPU Intel Pentium G4620
Thêm vào giỏ
CPU Intel Pentium G4600
Thêm vào giỏ
CPU Intel Pentium G4560
Thêm vào giỏ
CPU Intel Pentium G4400
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9 7980XE Extreme Edition
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i9 7900X
Thêm vào giỏ
24,000,000₫
CPU Intel Core i7 8700K
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7 8700
Hết hàng
7,999,000₫
CPU Intel Core i7 7820X
Thêm vào giỏ
14,990,000₫
CPU Intel Core i7 7800X
Thêm vào giỏ
10,547,000₫
CPU Intel Core i7 7740X
Thêm vào giỏ