53 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
CPU Intel Celeron G3900
Thêm vào giỏ
CPU Intel Celeron G3920
Thêm vào giỏ
CPU Intel Celeron G3950
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i3 7100
Thêm vào giỏ
2,970,000₫
CPU Intel Core i3 7300
Thêm vào giỏ
3,844,500₫
CPU Intel Core i3 7320
Thêm vào giỏ
4,119,500₫
CPU Intel Core i3 8100
Thêm vào giỏ
2,990,000₫
CPU Intel Core i3 8350K
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5 7400
Thêm vào giỏ
4,892,000₫
CPU Intel Core i5 7500
Thêm vào giỏ
4,950,000₫
CPU Intel Core i5 7600
Thêm vào giỏ
5,430,000₫
CPU Intel Core i5 7600K
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5 7640X
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i5 8400
Thêm vào giỏ
5,700,000₫
CPU Intel Core i5 8600K
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7 5820K
Thêm vào giỏ
10,488,500₫
CPU Intel Core i7 5930K
Thêm vào giỏ
14,299,000₫
CPU Intel Core i7 5960X Extreme Edition
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7 6700
Thêm vào giỏ
8,250,000₫
CPU Intel Core i7 6700K
Thêm vào giỏ
CPU Intel Core i7 6800K
Thêm vào giỏ
11,638,000₫